Corona bulletin

23 november 2020

Beste roeiers en vrijwilligers.

Hierbij stellen we jullie op de hoogte van de laatste stand van zaken SRV mbt de corona maatregelen. 
De laatste roeidag was op woensdag 14 oktober jl. en het ziet er voorlopig niet naar uit dat we weer gaan beginnen. 
Op de persconferentie van dinsdag 17 november was het bericht dat er weliswaar een daling is in het aantal besmettingen, maar dat het nog niet genoeg is en zeker niet stabiel.
Gelukkig zijn enkele maatregelen versoepeld maar het blijft mondjesmaat. 

Als bestuur SRV en ook met de dagkapiteins hebben we (digitaal) overlegd en helaas vastgesteld dat we het nog niet verantwoord vinden om nu weer te beginnen met roeien. 

Ontzettend jammer, we missen allemaal het roeien, de contacten met elkaar en het buiten zijn. 
We volgen de ontwikkelingen op de voet en we hopen dat de dalende trend zich voortzet en er verdere versoepeling van maatregelen mogelijk is, de tijd zal het leren. 

We hadden graag een andere boodschap gehad; maar helaas we moeten afwachten en geduld hebben, het is niet anders. 
We wensen ieder van jullie ondanks alles een goede tijd en in goede gezondheid!

Namens het bestuur SRV,
Hartelijke groet,
Marian Dozy, manager CB

BULLETIN nr. 6

Rotterdam, 2 juli 2020

Per 1 juli zijn de maatregelen ter beheersing van de verspreiding van het Coronavirusweer versoepeld.Buitensporten, waaronder ook roeien, mogen weer. Maar vóór en na het roeien moetenwe nog steeds een afstand van elkaar houden van 1,5 meter.
Bij deze versoepeling voor sportverenigingen gaat men ervan uit dat het gaat om gezonde sportlieden.

Omdat dit voor onze roeiers en vrijwilligers niet altijd opgaat en velen van ons kwetsbaar zijnqua leeftijd of gezondheid, houden wij vooralsnog vast aan 1 september voor mogelijke opstart.
Dus zoals dit in het vorige Coronabulletin nr 5 al is vermeld.
Dit is woensdag 1 juli zo besproken en met pijn in het hart besloten in de CCB vergadering met de dagkapiteins.

Om het contact, ook in deze coronatijd, met elkaar te onderhouden gaan de dagkapteins van de maandag-  envrijdagroeiers koffiemomenten organiseren.We kunnen dan toch af en toe even bijpraten en horen hoe het iedereen vergaat.Wel 1,5 meter afstand én wanneer men (ook milde) symptomen heeft van neusverkoudheid, hoesten,benauwdheid of koorts beslist niet komen.

De drukte op de Rotte is al bijna als vanouds maar wij doen helaas nog niet mee.
Dus nog even geduld en blijf gezond.

Namens bestuur en dagkapiteins,
Paul de Waal

BULLETIN nr. 5

Rotterdam, 14 mei 2020

De coronamaatregelen zijn 6 mei wederom versoepeld.Buitensporten worden toegelaten mits 1,5 meter afstand.Ons clubgebouw met de andere faciliteiten binnen blijven gesloten.

Voor ons betekent dat dat wij nog niet kunnen roeien.De 1,5 meter is niet haalbaar. Binnen kunnen wij niet bij elkaar komen en ook geen gebrumaken van kleedruimte en roeibak.Rijnmond is al wel gestart met skiffs waarbij de roeiers met een walkapitein de eenmans skiff in het water leggen en zonder hulp instappen. Vóór en na het roeien moet men direct het terrein verlaten.Voor ons werkt dit niet. Het is niet mogelijk de 1,5 meter te handhaven maar we moeten ook de ontvangst en napraat in ons clubgebouw missen.

13 Mei heeft het bestuur vergaderd met inbreng van de dagkapiteins. Daarbij hebben wij ook de “stap voor stap versoepelingsmaatregelen” van de overheid tot 1 september de revue laten passeren.Wij kwamen tot de conclusie dat het niet verantwoord is om vóór 1 september met ons roeien te beginnen. De lockdown voor onze roeiclub SRV is aldus verschoven naar 1september.  Tegen die tijd is er hopelijk meer zicht op een datum dat wij het roeien weer kunnen oppakken.

Wat kunnen we inmiddels wel doen.
Vanaf 1 juni mogen restaurants weer open met maximaal 30 klanten. Wel 1,5 meter aanhouden.Wij zullen in de maand juni of juli (dus nog vóór de zomerstop) toch een treffen regelen met de roeiers en vrijwilligers.Als we dat met de deelnemers van de vier roeidagen van de week afzonderlijk doen dan kunnen we de 1,5 meter in ons clubgebouw handhaven.We blijven op deze wijze contact houden en kunnen met elkaar onze ervaringen delen uit deze lockdownperiode.Misschien is het dan ook mogelijk een roeierscomité te vormen die in de toekomst ook mee gaat praten over het reilen en zeilen van SRV.

Het begint drukker te worden op de Rotte, maar wij doen helaas nog even niet mee.


BULLETIN nr. 4

Rotterdam, 23 april 2020

Dinsdag 21 april heeft onze regering de maatregelen voor de intelligente lockdown met een maand verlengd tot 20 mei. Alleen lagere scholen en kinderdagopvang kunnen onder voorwaarden vanaf 11 mei weer worden opgestart. 
Voor sportverenigingen en dus ook voor onze roeiclub SRV is de lockdown doorgeschoven naar 20 mei. Wij zijn in ieder geval tot 20 mei op slot. 

Wat voor de periode daarna wordt besloten wordt op dinsdag 14 mei bekend gemaakt. Gezien de anderhalve meter samenleving en de kwetsbaarheid van een deel van onze roeiers en vrijwilligers zien we ons na 20 mei nog niet opstarten. De onzekerheid wanneer wij weer kunnen samenkomen op de Crooswijksebocht en kunnen roeien op de Rotte blijft ons dus nog even parten spelen. 
Maar de maatregelen hebben ons tot nu toe wel behoed voor het uit de hand lopen van deze vervelende en gevaarlijke pandemie. De beelden op televisie over de overvolle ziekenhuizen in China, Italië en andere landen spreken boekdelen. Dus we houden nog even vol. Het gaat tenslotte om onze gezondheid. 

Blij worden we natuurlijk wel van het mooie weer. Het is dan wel geen roeien, maar velen kunnen rondom het huis toch wel genieten en werken aan de conditie. Zie de groet van Pim Heijkoop op bijgaand filmpje. Met deze vrolijke groet zien we de komende periode weer met veel optimisme tegemoet. 
Op de Rotte blijft het nog even stil maar pluk de dag en blijf gezond.

BULLETIN nr. 3

Rotterdam, 23 maart 2020

De maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus te beteugelen zijn vandaag door de regering aangescherpt.Tevens is de termijn waarvoor deze gelden verlengd tot 1 juni.

Een en ander betekent voor SRV dat onze roeistop nu loopt tot 1 juni.
Een tweetal evenementen die in deze periode gepland stonden gaan dus ook niet door.Dit zijn de Lustrumtocht Aangepast Roeien op 21 april en de Vlettentocht op 26 mei.
Het wordt stil op de Rotte. Maar we vertrouwen er op dat deze maatregelen leiden tot het beheersbaar houden van de medische zorg rondom diegene onder ons die door het virus worden getroffen.


BULLETIN nr. 2

Rotterdam, 15 maart 2020

In een persconferentie van de regering is ons vandaag verteld dat alle sportverenigingen tot en met 6 april moeten sluiten.Dit om de verdere verspreiding van het Coronavirus te kunnen voorkomen.

Dus alle activiteiten van SRV staan in ieder geval 
tot en met 6 april op slot.

Dit is erg vervelend voor onze roeiers maar onze gezondheid en die van anderen is natuurlijk veel belangrijker.Wij sluiten ons aan bij de woorden van de (voormalige) minister Bruins: let een beetje op elkaar.


BULLETIN nr. 1

Rotterdam, 12 maart 2020  

Betreft: 
Roeien-stop in verband met Corona-virus 

Ingevolge de nieuwe richtlijnen en oproep vandaag van de regering en het RIVM heeft het bestuur met pijn in het hart besloten tot een roeistop vanaf nu en in elk geval gedurende de periode tot en met 31 maart. Wij verzoeken roeiers en vrijwilligers dan ook tot nader order niet naar de roeiloods te komen. Wij realiseren ons dat dit voor onze enthousiaste groep roeiers en vrijwilligers een grote teleurstelling kan betekenen, maar gezien de ontwikkelingen rond het Corona-virus vertrouwen wij op uw begrip.  Het bestuur blijft de ontwikkelingen nauwgezet volgen. Afhankelijk van de ontwikkelingen bepalen wij nader beleid en laten dan weer van ons horen. 

Met vriendelijke groet, 

Namens het bestuur, 
Pim Ruoff 
Secretaris