Stichting Roeivalidatie, organisatie ter bevordering van het roeien door gehandicapten in Nederland,
Crooswijksebocht 100
3034 NC Rotterdam
KvK nummer: 41126344
RSIN nummer: 5013409

Het bestuur van de Stichting Roeivalidatie bestaat uit:

Bestuur           

Mevr. M. Schey, voorzitter
Dhr. mr. W.P. Ruoff, secretaris
Dhr. K. van Heijningen, penningmeester
Dhr. drs. L.E.M. Kleipool, voormalig huisarts, medische zaken en veiligheid
Dhr. H. Sijthoff, commissaris materiaal
Mw. M.H. Dozy, ing, manager Crooswijksebocht

Comité van Aanbeveling

Mw.drs. A.J.M Laan-Geselschap
Dhr. mr. C.J.H. Baron van Lynden
Dhr. prof. dr. H.Pols
Dhr. drs. P. Schuckink Kool
Dhr. prof. dr. D.M.N. van Wensveen

Dagkapiteins

Ria Tukker met vervanger Carien Hoftijzer (maandag)
Leo Ham en Hans Sijthoff (woensdag)
Richard van Gool met vervanger Rik Jan Doets (donderdag)
Mieke Commijs, met vervangers Wart Wijthoff en Arend de Jong (vrijdag)

Evenementencommissie

Marian Dozy

Vertrouwenspersoon

Karin Römer

Bestuur en bovengenoemde personen en de vrijwilligers ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden voor Stichting Roeivalidatie.

Voor jaarverslagen van de SRV klikt u hier.

Een kleine geschiedenis van de SRV

In 1979 is de Stichting Roeivalidatie opgericht. De Stichting was hiermee de eerste organisatie in Nederland, die zich bezig hield met het stimuleren en realiseren van aangepast roeien. De Stichting had een tweeledig doel:

  1. het bevorderen van het aangepast roeien in rotterdam op de locatie Crooswijksebocht
  2. Het aangepast roeien in Nederland van de grond brengen

De Stichting kon dankzij de steunvereniging Vrienden van Roeivalidatie veel van deze doelstellingen realiseren. Veel verenigingen zijn nu voorzien van boten, ergometers en ander materiaal, zoals instaphulpen en dergelijke om het aangepast roeien mogelijk te maken.

In 2003 zijn enkele van de hierboven genoemde nationale taken overgenomen door de KNRB. Het geven van voorlichting, het stimuleren van deelname aan wedstrijden en het (laten) organiseren van de Nationale Roeitocht Aangepast Roeien behoort tot de kerntaken van de KNRB, die deze heeft ondergebracht in de commissie aangepast roeien (CAR)

De Stichting RAC (Roeiaccomodatie Crooswijksebocht)

In 1967 werd door de gemeente Rotterdam een roeiloods gesticht aan de crooswijksebocht en werd er door de gemeentelijke “Raad van Lichamelijke Opvoeding” geroeid. In 1978 werd er voor het eerst geroeid met gehandicapten, waarna dus in 1979 de SRV werd opgericht. Mede ter redding van het aangepast roeien werd in 1988 een roeivereniging opgericht voor valide roeiers, Roeivereniging Rijnmond. Vanaf dat jaar waren beide roeiclubs huurder van hetzelfde gebouw. Het aangepast roeien vereist een intensieve begeleiding. Deze begeleiding moet geschieden door mensen met roei-ervaring. Vandaar dat de vrijwilligers geworven worden uit de omringende roei-verenigingen. Dit beleid wordt door Rijnmond volledig ondersteund.

De toenmalige accomodatie bleek echter sterk vervallen, mede doordat het gebouw geheel uit hout was opgetrokken. Men besloot tot nieuwbouw. In 1992 zijn nieuwbouwplannen gesmeed. Het gebouw werd in 1993 gerealiseerd mede dankzij de in 1992 opgericht Stichting RAC, die zich ging bezig houden met het werven van gelden ter financiering van het nieuwe gebouw. Het stichtingsbestuur heeft door het aanspreken van zijn netwerken uit het bedrijfsleven en liefdadigheidsinstellingen, alsmede dankzij een financiёle bijdrage van de gemeente Rotterdam de benodigde gelden snel weten op te halen.

De Stichting RAC is aldus eigenaar van ons gezamenlijk clubgebouw. De Stichting bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en 4 leden: 2 vertegenwoordigers van Rijnmond en 2 van SRV. De beide roeiclubs betalen maandelijks huur aan dit RAC, die deze stichting aanwendt voor klein en groot onderhoud.

RAC-leden

Frank Roos – voorzitter
Sandra de Groot – RV Rijnmond vertegenwoordiger
Guus Sikkema – SRV vertegenwoordiger en penningmeester
Hugo Nüssler – RV Rijnmond vertegenwoordiger
Michiel van der Horst – SRV vertegenwoordiger

Historie Crooswijksebocht

1967 – Oprichting van een gemeentelijke roeiloods aan de Crooswijksebocht door de Raad van Lichamelijke Opvoeding
1978 – Op de Crooswijksebocht wordt voor het eerst geroeid met lichamelijk gehandicapten
1979 – Oprichting Stichting Roeivalidatie (SRV)
1988 – Oprichting Roeivereniging Rijnmond, locatie Crooswijksebocht
1992 – Nieuwbouwplannen worden gesmeed. Oprichting RAC
1993 – Realisatie nieuwbouw onder architectuur van de heer Geill
2003 – Een groot aantal (landelijke) functies van de SRV worden overgenomen door de KNRB

Een van de grondleggers van de SRV
De heer Piet Stoon, – drager van de Erepenning in Goud van de Koninklijke Nederlandse Roeibond (KNRB), en een fervent roeier – is tijdens een receptie de weddenschap aangegaan dat aangepast roeien voor mensen met een beperking mogelijk moest zijn. Vanuit zijn werk bij het Erasmus Medisch Centrum is hij in staat gebleken voor mensen met amputaties, verlammingen, spina bifida (open rug) en visuele beperkingen roeien mogelijk te maken.
Omdat de Gemeente Rotterdam moest bezuinigen (ook toen al) zou de gemeentelijke roeiloods worden gesloten.
Door lobbyen van de heer Piet Stoon kon de roeiloods behouden blijven. Met als harde eis dat er naast het aangepast roeien een valide roeivereniging moest worden opgericht om de exploitatie van gebouw en inventaris rond te krijgen!
Na een vergadering van allerlei mensen die om en rond het aangepast roeien hingen is de Stichting Roeivalidatie, en Roeivereniging Rijnmond opgericht.
Door het samengaan van de Roeivereniging Rijnmond en St. Roeivalidatie was er behoefte aan meer faciliteiten. Derhalve kwam er een soort directiekeet op het terrein te staan, waar een kopje koffie en een sapje gedronken konden worden.
Beide verenigingen groeiden uit hun jasje, en in gezamenlijkheid is besloten om het gebouw uit te breiden tot het gebouw dat er nu staat. Architect Eric Geill heeft het ontwerp gemaakt en op 24 januari 1995 heeft Erica Terpstra de eerste paal geslagen.

Stichting Roeivalidatie Rotterdam heeft, mede door Piet Stoon, aangepast roeien in Nederland op de kaart gezet. De stichting is uitgegroeid tot een grote organisatie met circa 50 roeiers, en draait volledig op de inzet van vrijwilligers.