Vrienden: Word Vriend of sponsor!

Lid worden van VVR (Vrienden Van Roeivalidatie)
U voelt zich aangetrokken door het idee vriend te worden van een kleine vereniging die gelden genereert om honderden mensen zich in de buitenlucht te laten ontspannen, te helpen revalideren en in sportief teamverband te laten functioneren.

Wat betaalt u?
De hoogte van de contributie bepaalt u zelf. Daarnaast is de vereniging blij met bijdragen in de vorm van legaten, bijeengebrachte gelden ter gelegenheid van een feestelijk evenementen met al dan niet periodieke schenkingen*.

Waar blijft uw geld?
De SRV en de VVR kennen geen honorerings- of kostenvergoedings-regeling. Alle verkregen gelden worden geheel aan Roeivalidatie  besteed.
De organisaties en de projecten worden door vrijwilligers gerund.

De jaarrekening 2019 is hier beschikbaar in PDF.

*De Vereniging  Vrienden van Roeivalidatie heeft een ANBI-status waardoor uw giften in de fiscale aftrekbaarheidregeling voor schenkingen vallen.

Het bankrekeningnummer van VVR is NL04ABNA0459009338

Of… word sponsor!

Uw fonds of Stichting voelt zich aangetrokken door het idee de VVR geldelijk te steunen?
U wilt bijdragen aan deze vereniging die gelden genereert om dagelijks honderden mensen zich in de buitenlucht te laten ontspannen, te helpen revalideren en in sportief teamverband te laten functioneren? U is welkom de VVR eenmalig of periodiek te steunen middels een bijdrage.

Waar blijft uw geld?
De SRV en de VVR kennen geen honorerings- en kostenvergoedingsregeling. Alle verkregen gelden worden geheel aan Roeivalidatie  besteed. Er worden aangepaste gieken van aangeschaft waarin en waaraan bijzondere voorzieningen zijn aangebracht die roeien voor een gehandicapte mogelijk maken en vergemakkelijken, zoals roeistoelen, voetsteunen en drijvers die het risico van omslaan minimaliseren. De organisaties en projecten worden door vrijwilligers gerund.

*De Vereniging  Vrienden van Roeivalidatie heeft een ANBI-status waardoor giften in de fiscale aftrekbaarheidregeling voor schenkingen vallen.

Hoe sponsort u?
Indien na lezing van voorafgaande uw sympathie voor roeivalidatie is gewonnen, wilt u zo goed zijn dit kenbaar te maken aan:

de secretaris van de Vereniging Vrienden van Roeivalidatie, Mevrouw Almy L.T. Zwaans:
p/a Roeivalidatie
Crooswijksebocht 100
3034 NC Rotterdam.

U kunt ook een mail uitdoen naar info@roeivalidatie.nl

Het bestuur van de Vereniging Vrienden van Roeivalidatie is als volgt samengesteld:

Ir. G. (Kees) P. van Hussen, voorzitter
Mevrouw Almy L.T. Zwaans, secretaris
Drs. S. (Steven) J. Poelman RA, penningmeester
Drs. F. (Frank) Trees RA, commissaris

Uw donaties zijn van harte welkom op bankrekeningnummer NL04ABNA0459009338