Materiële steun

Voor ondersteuning ten behoeve van materiaal voor het stimuleren van aangepast roeien kunt u bij de Stichting een verzoek indienen.

Voor wie en wat

Stuur een gedetailleerd verzoek per e-mail aan het bestuur van de SRV (info@roeivalidatie.nl). U krijgt een ontvangstbevestiging en een termijn waarbinnen de reactie te verwachten valt.

Kleine historie

De in 1979 opgericht Stichting Roeivalidatie was destijds de eerste organisatie in Nederland, die zich bezig hield met het stimuleren en organiseren van aangepast roeien. Veel functies zijn in 2003 door de KNRB overgenomen, die van de financiёle ondersteuning is gebleven.

boten-doop-7-9-13-5

Wij bieden verenigingen in den lande, of individuen die hulp nodig hebben voor het aangepaste roeien steun in materiёle dan wel financiёle zin.

De Stichting heeft over het hele land ruim 40 boten en een twintigtal ergometers in bruikleen uitstaan.

De laatste jaren heeft het bestuur oa steun verleend bij de aanschaf van:
1 adaptive seats
2 instaphulpen
3 skiffs tbv het talentcenter bij Willem III
4 ondersteunen we de Para-regatta en de NAR (nationale roeitocht aangepast roeien)

De Stichting zelf heeft geen kapitaal. De gelden worden ter beschikking gesteld door onze steunvereniging Vrienden van Roeivalidatie. Het Stichtingsbestuur adviseert deze steunvereniging om een binnengekomen verzoek te honoreren, waarna de Vereniging kan besluiten het materiaal via bruikleen af te staan.