VVR

Vereniging Vrienden van Roeivalidatie

Iedereen die kan zitten, kan roeien …en vrienden helpen daarbij.


Aangepast roeien, iedereen kan het en vrienden helpen daarbij

Kun je zitten? Dan kun je roeien.

  • Roeien is een geschikte sport voor de meeste gehandicapten want hij wordt zittend beoefend zonder dat lichaamsgewicht belastend werkt.
  • Roeien houdt een gehandicapte sportief bezig en nagenoeg alle spieren komen er aan te pas. Roeien werkt revaliderend.
  • Roeien betrekt iemand met een handicap in het sociale verkeer en zet hem terug in de maatschappij. Er wordt bij gewone roeiverenigingen te midden van en met valide roeiers gesport.

Stichting Roeivalidatie (SRV)
De in 1979 opgerichte Stichting Roeivalidatie, afgekort SRV, stelt zich tot taak het roeien door mensen met een handicap te bevorderen. Dat doet zij door een vloot van aangepaste schepen te beheren die over het gehele land zijn uitgezet. Daarnaast beschikt de SRV over unieke expertise op het gebied van aangepast roeien. Tenslotte bestuurt zij een team van onbezoldigde instructeurs.

Vereniging Vrienden van Roeivalidatie (VVR)
De Vereniging Vrienden van Roeivalidatie, afgekort VVR, vergaart gelden om het werk van de SRV mogelijk te maken. Dat doet de VVR door leden te werven en door een beroep te doen op fondsen en stichtingen die goede werken beogen. De VVR legt verantwoording aan een ledenvergadering af.

De activiteiten van de Vereniging Vrienden van Roeivalidatie (VVR) richten zich uitsluitend op geldelijke ondersteuning van de initiatieven en de activiteiten van de Stichting Roeivalidatie (SRV).

Ook u kunt lid worden door u aan te melden bij de voorzitter van deze vereniging, Olaf Smit (olaf.smit@vdstap.com)

U ontvangt jaarlijks van ons een uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering met een verzoek tot contributie.  De hoogte daarvan kunt u zelf bepalen. Ieder bedrag is uiteraard welkom.

De Vereniging Vrienden Van Roeivalidatie heeft een ANBI status.

Wie zijn we?

Het bestuur van de vereniging bestaat uit:

Olaf Smit, voorzitter
Almy Zwaans, secretaris
Roelof van Woerden, penningmeester
Wianka van Dorp

Het financiële jaarverslag van VVR over het jaar 2023
Kunt u hier als PDF-bestand bekijken of downloaden.

Het financiële jaarverslag van VVR over het jaar 2022
kunt u hier als PDF-bestand bekijken of downloaden.